Linux install date

Ak potrebujete zistiť dátum inštalácie vášho Linuxu, môžete použiť nasledujúci príkaz:

sudo head -c 15 /var/log/installer/syslog;echo