Flash vs. HTML5

HTML5 logo

Veľmi zaujímavá demonštrácia vyhody HTML5 oproti flashu.

Po kliknutí na nasledujúci odkaz sa vám zobrazí stránka s veľmi známou hrou. No jedna polovica hry je vo flashy a tá druhá je napísaná v HTML5.

http://labs.codecomputerlove.com/flashvshtml5/


Hra funguje v najnovších verziách prehliadačov Chrome, Firefox a Safari.

Ovládanie ľavej flashovej strany: A-HORE, Z-DOLE, X-ŠTART

Ovládanie pravej HTML5 strany: K-HORE, M-DOLE, L-ŠTART